ΔΕΥ 29/10/2001 - ΚΥΡ 04/11/2001

  Ενημέρωση

ΤΙΤΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡ ΤΜΛ ΜΡΔ
1PRIVEΣΑΒ 03/11/2001MEGA23:0324:0600:546.323.4
2ΜΑΖΙ (Ε.ΠΕΤΑ)ΣΑΒ 03/11/2001MEGA14:2215:2100:484.218.6
3ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛΠΑΡ 02/11/2001ALTER22:4225:5902:554.117.6Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της ESOMAR (European Society For Opinion and Marketing Research) και τον Κώδικα Επαγγελματικής Πρακτικής το ΣΕΔΕΑ (Σύνδεσμος Εταιρειών Δημοσκοπήσεων και Ερευνας Αγοράς) η οποιαδήποτε δημοσίευση - ανακοίνωση στοιχείωv της AGB Hellas πρέπει να συνοδεύεται από το ακόλουθο σημείωμα - ταυτότητα της έρευνας :

Πηγή : AGB Hellas.

Γεωγραφική κάλυψη : Πανελλαδική (ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη).

Καταγραφή/συλλογή στοιχείων : Ηλεκτρονική μέθοδος people meter.

Πληθυσμός αναφοράς: 9.081.315 άτομα.

Μετρούμενος πληθυσμός : Ατομα ηλικίας 4 ετών και άνω, σε νοικοκυριά με τηλέφωνο και τηλεόραση.

Μέγεθος δείγματος : 1200 νοικοκυριά (3.500 άτομα περίπου).

Χαρακτηριστικά δείγματος : Σταθερό δείγμα - panel - νοικοκυριών, φυσικής αντικατάστασης, αντιπροσωπευτικό ως προς τον αριθμό μελών του νοικοκυριού την περιοχή(διοικητικές περιφέρειες) και το βαθμό αστικότητας. Το δείγμα σταθμίζεται ως προς το φύλο, την ηλικία,τη μόρφωση,την κοινωνικοοικονομική τάξη των ατόμων και το αριθμό των τηλεοράσεων του νοικοκυριού.

Πιστοποίηση-Ελεγχος : Η AGB Hellas έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9002 από τον ΕΛΟΤ,και τα στοιχεία της ελέγχονται από την ΕΕΕΤ(Επιτροπή Ελέγχου Ερευνας Τηλεθέασης) .

Η AGB Hellas είναι μέλος της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ.


Κοινό : Σύνολο (9081315 άτομα 4+).

Κατάταξη εκπομπών : ανά ΤΜΛ.

Σταθμοί : ET1, NET, MEGA, ANT1, STAR, ALPHA, TEMPO, ALTER.

Παρουσιάζονται οι εκπομπές με διάρκεια μεγαλύτερη των 15 λεπτών.

Έναρξη , Λήξη : είναι ο ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής.

Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις)που διήρκεσε η εκπομπή.

ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό).

ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση).